Phong thủy văn phòng

Phong thủy cho phòng "sếp"

26/06/2010 20:01
Phong thủy cho phòng "sếp"
Theo phong thuỷ học, việc bày đặt phòng làm việc đúng phương vị tốt lành sẽ giúp các sếp thêm đảm ...

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản

26/06/2010 19:51
Phong thủy trong kinh doanh bất động sản
Trong kinh doanh bất động sản, phong thủy có vai trò vô cùng quan trọng bởi đây là yếu tố có tác dụng lớn ...

Năm yếu tố của phong thủy

22/05/2010 17:34
Năm yếu tố của phong thủy
Mỗi yếu tố phong thủy đều có tính chất riêng (trong đó bao gồm cả màu sắc và chất liệu), và những ...

Khái niệm về phong thủy

22/05/2010 17:25
Khái niệm về phong thủy
Về cơ bản Phong Thủy là một bộ môn khoa học về môi trường sống, là những lời diễn dịch của người ...