Phong thủy khác

Phong thủy trong kiến trúc hiện đại

26/06/2010 19:39
Phong thủy trong kiến trúc hiện đại
Phong thủy trong kiến trúc, nội thất có mục đích chính là tạo ra sự tiện dụng cho con người mà vẫn đảm ...

Bất ngờ thú vị với màu sắc

26/06/2010 19:31
Bất ngờ thú vị với màu sắc
Việc sử dụng màu sắc khéo léo sẽ quyết định một phần không nhỏ đến thành công của việc trang trí ...

Giải pháp khắc phục nhược điểm của nhà và đất

30/05/2010 15:55
Giải pháp khắc phục nhược điểm của nhà và đất
Có hai cách giải quyết các khó khăn trở ngại là: nhập thế và xuất thế.Cánh nhập thế là giải pháp hợp ...

Kinh nghiệm xem xét Phong Thủy chuyên sâu(phần I)

30/05/2010 15:35
Kinh nghiệm xem xét Phong Thủy chuyên sâu(phần I)
Bài này đi sâu vào những kinh nghiệm thực tế trong việc khảo sát Phong Thuỷ của tác giả, rất có ích cho ...