Chính Chủ Bán Nhà mới Xây 1tret 3lau khu dân cư hiện hữu Lê Trọng Tấn Chợ  Phan Đăng Giảng 4.2*14 2.25Ty Bàn Giao Nhà.
Chính Chủ Bán Nhà mới Xây 1tret 3lau khu dân cư hiện hữu Lê Trọng Tấn Chợ Phan Đăng Giảng 4.2*14 2.25Ty Bàn Giao Nhà.
Chính Chủ Bán Nhà Xây Mới 100% Lê Trọng Tân Gần Tư Gò Mây, Q Bình ...
Q.Bình Tân, Tp. HCMDT: 58.8 m2Giá: 22,5 tỷ VNĐLH: 0945648456
Chính Chủ Bán Nhà mới Xây 1tret 3lau khu dân cư hiện hữu Lê Trọng Tấn Chợ  Phan Đăng Giảng 4.2*14 2.25Ty Bàn Giao Nhà.
Chính Chủ Bán Nhà mới Xây 1tret 3lau khu dân cư hiện hữu Lê Trọng Tấn Chợ Phan Đăng Giảng 4.2*14 2.25Ty Bàn Giao Nhà.
Chính Chủ Bán Nhà Xây Mới 100% Lê Trọng Tân Gần Tư Gò Mây, Q Bình ...
Q.Bình Tân, Tp. HCMDT: 58.8 m2Giá: 22,5 tỷ VNĐLH: 0945648456
Chính Chủ Bán Nhà mới Xây 1tret 3lau khu dân cư hiện hữu Lê Trọng Tấn Chợ  Phan Đăng Giảng 4.2*14 2.25Ty Bàn Giao Nhà.
Chính Chủ Bán Nhà mới Xây 1tret 3lau khu dân cư hiện hữu Lê Trọng Tấn Chợ Phan Đăng Giảng 4.2*14 2.25Ty Bàn Giao Nhà.
Chính Chủ Bán Nhà Xây Mới 100% Lê Trọng Tân Gần Tư Gò Mây, Q Bình ...
Q.Bình Tân, Tp. HCMDT: 58.8 m2Giá: 22,5 tỷ VNĐLH: 0945648456