Văn phòng cho thuê

Toàn cảnh Văn phòng cho thuê tại TP.HCM
Chi tiết về bộ phận tư vấn:

Hotline: 090.268.5050
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó


Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 119 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 45 m2       Giá: 167,520 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 71 m2       Giá: 670,080 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Phú, TP HCM        Diện tích: 950 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 11, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 313,200 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 34 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 420 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 85 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 227 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 45 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 142.49 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 63 m2       Giá: 271,115 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 10m2 trở lên m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 1000 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 184.02 m2       Giá: 260,000 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 320 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 375 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 45 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 214 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 290 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 544,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 535 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 155 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 240 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 700 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 175 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 239 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 233 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 182 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 60m2 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 1.000 m2       Giá: 670,080 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 5x32m m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 640 m2 m2       Giá: 711,960 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 927 m2       Giá: 732,900 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 344 m2       Giá: 691,020 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250.18 m2       Giá: 854,850 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 484 m2       Giá: 837,600 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 535 m2       Giá: 921,360 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 495 m2       Giá: 691,020 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 360 m2       Giá: 732,900 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 520 m2       Giá: 670,080 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 670,080 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 628,200 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 460,680 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 540 m2       Giá: 711,960 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 453 m2       Giá: 628,200 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 460,680 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 148 m2       Giá: 565,380 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 342 m2       Giá: 544,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 520 m2       Giá: 502,560 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 210 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 460,680 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 544,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 216 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 460,680 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 420 m2       Giá: 565,380 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 650 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 77 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 900 m2       Giá: 460,680 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 4000 m2       Giá: 167,520 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 618 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 126 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 260 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 115 m2       Giá: 220,000 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 313,200 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 16 x 26 m2       Giá: 837,600,000 VND/tháng       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 550 m2       Giá: 167,520 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 11, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 600 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050

Cho thuê văn phòng Cách Mạng Tháng 8 Office, Quận 1
 
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 268 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 22 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 54 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 107 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 95 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 137 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 88 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 1 sàn m2       Giá: 607,260 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 56 m2       Giá: 167,520 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Phú, TP HCM        Diện tích: 950 m2       Giá: 315 VND/tháng       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 30 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 500 m2       Giá: 502,560 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 216 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 357,357 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 85 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 586,320 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 340 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 47 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 420 m2       Giá: 439,740 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 111 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 271,440 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 155 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 271,440 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 170 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 153 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 208,800 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 41,880 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 81 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 10 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 107 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 158 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 177 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 75 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 83 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 146,580 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 146,580 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 104,700 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 330 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 143 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 209,400 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 210 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 218 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 515 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 85.8 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 115 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 165 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 82.32 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: Nguyên sàn m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 46 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 86 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 222 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 183 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 280 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 124 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 205 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 240 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 260 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 292,320 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 85 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 186 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 55 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 179 m2       Giá: 291,900 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 350 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Cầu Giấy, Hà Nội        Diện tích: 60 m2       Giá: 28 Triệu/tháng       LH: 0904559183
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 14 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 828 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 500 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 640 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 230,340 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 185 m2       Giá: 12 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 92 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 170 m2       Giá: 272,220 VND/m2       LH: 0902685050

Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 30 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 154 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 230 m2       Giá: 439,740 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 439,740 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 411 m2       Giá: 439,740 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050

Quận 1, TP HCM        Diện tích: 416 m2       Giá: 502,560 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 350 m2       Giá: 565,380 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 628,200 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 586,320 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 270 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 439,740 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 350 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 230 m2       Giá: 439,740 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 325 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 5, TP HCM        Diện tích: 114 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 5, TP HCM        Diện tích: 155 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 146,580 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 188,460 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 700 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 320 m2       Giá: 314,100 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 210 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 187 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 246 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 174 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 89 m2       Giá: 251,280 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 118 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 143 m2       Giá: 335,040 VND/m2       LH: 0902685050


Quận 1, TP HCM        Diện tích: 621 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 270 m2       Giá: 32 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 460 m2       Giá: 460,680 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 500 m2       Giá: 544,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 900 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 544,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 190 m2       Giá: 293,160 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 502,560 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 115 m2       Giá: 544,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 502,560 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 29 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 523,500 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 67 m2       Giá: 376,920 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 463 m2       Giá: 418,800 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 370 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 216 m2       Giá: 502,560 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 543 m2       Giá: 355,980 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 481,620 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 397,860 VND/m2       LH: 0902685050