Công ty cho thuê địa ốc Nam Hoàng Tiến

CTY CHO THUÊ ĐỊA ỐC  TP-HCM
Thực hiện : Cho thuê mặt tiền kinh doanh, cao ốc văn phòng, căn hộ, nhà phố các Q1,2,3,5,10,11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình. Xem thêm tại www.chothuediaoc.vn

Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 525,275 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 34 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 11, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 462,242 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 231,121 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Phú, TP HCM        Diện tích: 950 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Phú, TP HCM        Diện tích: 950 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 504,264 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 270 m2       Giá: 32 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 45 m2       Giá: 10,085,280 VND/tháng       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 119 m2       Giá: 294,154 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 294,154 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 336,176 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 10m2 trở lên m2       Giá: 336,176 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 142.49 m2       Giá: 441,231 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 483,253 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 336,176 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 216 m2       Giá: 483,253 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 45 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 184.02 m2       Giá: 399,209 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 155 m2       Giá: 462,242 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 535 m2       Giá: 525,275 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 28 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 210 m2       Giá: 609,319 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 520 m2       Giá: 609,319 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 453 m2       Giá: 714,374 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 540 m2       Giá: 714,374 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 735,385 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 630,330 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 756,396 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 520 m2       Giá: 756,396 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 360 m2       Giá: 840,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 495 m2       Giá: 840,440 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 535 m2       Giá: 924,484 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 927 m2       Giá: 924,484 VND/m2       LH: 0902685050

Quận 1, TP HCM        Diện tích: 484 m2       Giá: 924,484 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250.18 m2       Giá: 924,484 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 344 m2       Giá: 966,506 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 640 m2 m2       Giá: 966,506 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 5x32m m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 60m2 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 900 m2       Giá: 546,286 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 6 x 22m m2       Giá: 23 Triệu/tháng       LH: 08.3948.2668

Quận 1, TP HCM        Diện tích: 558 m2       Giá: 189,099,000 VND/tháng       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 47 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 340 m2       Giá: 420,000 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 588,308 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 85 m2       Giá: 357,187 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 357,187 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 216 m2       Giá: 483,253 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 500 m2       Giá: 525,275 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 30 m2       Giá: 294,154 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Phú, TP HCM        Diện tích: 950 m2       Giá: 315 VND/tháng       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 56 m2       Giá: 10 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 1 sàn m2       Giá: 33 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 88 m2       Giá: 13 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 137 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 95 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 107 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 294,154 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 54 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 22 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 268 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 179 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 545 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 63 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 55 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 186 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 85 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 357,187 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 260 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 240 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 13 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 205 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050


Quận 3, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 399,209 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 124 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 183 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 222 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 280 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 130 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 86 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 46 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: Nguyên sàn m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 82.32 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 165 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 21 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 115 m2       Giá: 21 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 85.8 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 515 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 218 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 210 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 420 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 11 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 252,132 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 143 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 330 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 7 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 9 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 11 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 11 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 12 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 83 m2       Giá: 252,132 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 12 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 12 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 12 USD/m2       LH: 0902685050

Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 13 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 75 m2       Giá: 13 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 177 m2       Giá: 13 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 158 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 107 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 294,154 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 81 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 7 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 12 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 12 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 13 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 153 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 170 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 713 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 45 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 155 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 60 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 203 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 111 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 85 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 92 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 21 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 190 m2       Giá: 21 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 506 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 106 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 270 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 77 m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 70 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050

Quận 1, TP HCM        Diện tích: 90 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 183 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 411 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 50 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 375 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 230 m2       Giá: 26 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 154 m2       Giá: 26 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 30 m2       Giá: 26 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 315,165 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 170 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 92 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 320 m2       Giá: 16 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 185 m2       Giá: 357,187 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 640 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 500 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 828 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 420 m2       Giá: 462,242 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 28 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 17 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 182 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 143 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 378,198 VND/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 118 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 233 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 89 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 174 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050

Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 21 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 19 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Bình Thạnh, TP HCM        Diện tích: 239 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 246 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 187 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 210 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 320 m2       Giá: 20 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích:   m2       Giá: 22 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 700 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Phú Nhuận, TP HCM        Diện tích: 700 m2       Giá: 26 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 11 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 105 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 10, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 18 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 5, TP HCM        Diện tích: 155 m2       Giá: 14 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 5, TP HCM        Diện tích: 114 m2       Giá: 15 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 325 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 240 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 150 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 230 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 80 m2       Giá: 23 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 120 m2       Giá: 24 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 350 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 110 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 25 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 420,220 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 270 m2       Giá: 30 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 31 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 290 m2       Giá: 32 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 33 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 3, TP HCM        Diện tích: 350 m2       Giá: 38 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 450 m2       Giá: 26 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 300 m2       Giá: 26 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 416 m2       Giá: 27 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 214 m2       Giá: 567,297 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 27 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 27 USD/m2       LH: 0902685050

Quận 1, TP HCM        Diện tích: 543 m2       Giá: 27 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 200 m2       Giá: 27 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 216 m2       Giá: 28 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 310 m2       Giá: 27 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 370 m2       Giá: 588,308 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 460 m2       Giá: 28 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 400 m2       Giá: 28 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 67 m2       Giá: 28 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 29 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 160 m2       Giá: 29 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 180 m2       Giá: 29 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 115 m2       Giá: 30 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 342 m2       Giá: 30 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 100 m2       Giá: 30 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 65 m2       Giá: 31 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 190 m2       Giá: 30 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 250 m2       Giá: 31 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 148 m2       Giá: 31 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 170 m2       Giá: 651,341 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 900 m2       Giá: 32 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 500 m2       Giá: 672,352 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 220 m2       Giá: 32 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 1.000 m2       Giá: 672,352 VND/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 270 m2       Giá: 32 USD/m2       LH: 0902685050
Quận 1, TP HCM        Diện tích: 621 m2       Giá: 33 USD/m2       LH: 0902685050
Q.Tân Bình, TP HCM        Diện tích: 140 m2       Giá: 399,209 VND/m2       LH: 0902685050
Các tin tức liên quan khác