Phòng trọ kí túc xá Bình Thạnh
Phòng trọ kí túc xá Bình Thạnh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 1,05 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ ktx quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ ktx quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Thông tin mô tả Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn ...
Q.10, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,2 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ KTX quận Bình Thạnh
Phòng trọ KTX quận Bình Thạnh
eace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1.050 VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí MInh
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí MInh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐLH: 0965378005
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ ktx quận Bình THạnh. TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ ktx quận Bình THạnh. TP.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ ktx quận Bình THạnh. TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ ktx quận Bình THạnh. TP.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐLH: 0965378005
Phòng trọ KTX.Quận Bình Thạnh.TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ KTX.Quận Bình Thạnh.TP.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
 Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Phòng trọ KTX Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1.050 VNĐLH: 0965378005
phòng trọ KTX quận Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh
phòng trọ KTX quận Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1.050 VNĐLH: 0965378005
Phòng trọ kí túc xá quận Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh
Phòng trọ kí túc xá quận Bình Thạnh,Tp.Hồ Chí Minh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1.050 VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ kí túc xá nữ quận Bình Thạnh chỉ từ 1050k
Phòng trọ kí túc xá nữ quận Bình Thạnh chỉ từ 1050k
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 100 m2Giá: 1,05 triệu VNĐLH: 0965378005
phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh
phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh
phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh
phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐLH: 0965378005
Phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh giá phù hợp cho sinh viên luôn
Phòng trọ ktx nữ cho thuê quận bình thạnh giá phù hợp cho sinh viên luôn
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ sinh viên kí túc xá 950k
Phòng trọ sinh viên kí túc xá 950k
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ sinh viên kí túc xá 950k quận bình thạnh
Phòng trọ sinh viên kí túc xá 950k quận bình thạnh
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ nữ dạng kí túc xá sinh viên 950k
Phòng trọ nữ dạng kí túc xá sinh viên 950k
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005
Phòng trọ cho thuê kí túc nữ giá sinh viên
Phòng trọ cho thuê kí túc nữ giá sinh viên
Peace Home cam kết mang đến cho bạn một môi trường sống văn minh, an toàn và ...
Q.Bình Thạnh, Tp. HCMDT: 80 m2Giá: 0,95 triệu VNĐ/ThángLH: 0965378005